"AM" kategória

Kategória meghatározása:

Segédmotoros kerékpárok, azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm³-nél.

Képzésen való részvétel feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki :

  • A 14. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) KormRendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
  • 14 életévét betöltöttel, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
  • Írni és olvasni tud, és erről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
  • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • Legalább 14 éves,
  • Érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,
  • A 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,  (10 óra és 100 km)
  • A vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi  feltételnek.